Jogi és beszerzési ügyintéző

2019. május 27.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Üzemeltetési Főosztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

jogi és beszerzési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

22. (Jogi és perképviseleti feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a jogszabályokban foglaltaknak megfelelés érdekében felülvizsgálni az árubeszerzéssel, szolgáltatás megrendeléssel és építés beruházással kapcsolatban az Üzemeltetési Főosztály által készített szerződéseket, valamint közreműködni a beszerzési eljárás teljes körű lefolytatásában,
 • közreműködni az Üzemeltetési Főosztály által kezdeményezett közbeszerzési eljárások dokumentációinak összeállításában, együttműködni a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal közbeszerzési feladatait koordináló szervezeti egységekkel, gazdasági társasággal,
 • jogi segítséget nyújtani az Üzemeltetési Főosztály feladatkörébe tartozó, központosított közbeszerzés keretében lefolytatandó eljárások végrehajtása során,
 • előkészíteni az Üzemeltetési Főosztály feladatkörébe tartozó egyéb megállapodásokat, gondoskodni azok jogi felülvizsgálatáról,
 • kapcsolatot tartani a feladatkörét érintően a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységével

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • aktív, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
 • munkatársakkal, társfőosztállyal való együttműködésre való képesség,
 • precíz munkavégzés, határidők betartása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • legalább középfokú OKJ-s közbeszerzési referensi szakképesítés,
 • legalább 1-3 év közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • közbeszerzések előkészítésében, lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat ajánlatkérői oldalon

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • a végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata (ennek hiánya esetén a jelentkezés érvénytelennek tekintendő),
 • továbbá arra vonatkozó – aláírásával ellátott – nyilatkozata, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén a jelentkezés érvénytelennek tekintendő). A csatolandó nyilatkozat megtalálható a hirdetésben, a Budapest Portál/Közérdekű Adatok/Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok/Adatvédelem, közérdekű adatok igénylése/Adatkezelési tájékoztatók menüpont alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Bernadett nyújt, a +361 327-1544 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FPH016/474-9/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jogi és beszerzési ügyintéző. VAGY
 • Elektronikus úton Csák Bernadett részére a csakb@budapest.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budapest.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>