Jogi és beszerzési igazgató

2019. november 4.

Állatorvostudományi Egyetem
Jogi és Beszerzési Igazgatóság

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Jogi és Beszerzési Igazgatóság tevékenységének irányítása és vezetése, végzett munka összefogása, összehangolása, belső erőforrás-menedzsment, a Jogi és Igazgatási Osztály közvetlen, operatív vezetése, a Beszerzési Osztály irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, jogi végzettség,
 • Jogi szakvizsga
 • Közigazgatási területen szerzett legalább 5 éves tapasztalat,
 • Felsőoktatási intézményben jogi, igazgatási területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat;
 • Angol nyelvből legalább középfokú állami nyelvvizsga;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közbeszerzési területen szerzett tapasztalat, szakképzettség
 • Egyéb szakképzettség, adatvédelmi, szabályozási területen

Elvárt kompetenciák:

 • komplex szemléletmód, precizitás, jó szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata.
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bekezdés b.) pontja);
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/10531-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Jogi és Beszerzési Igazgatóság, igazgató.
 • Személyesen: Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály, Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok – 2019. október 25.
 • ÁTE hirdetőtábla – 2019. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>