ICT információs nap: H2020 pályázati felhívások az információs és kommunikációs technológiák területén

2018. október 18.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2018. november 9-én információs napot szervez, hogy bemutassa az EU Horizont 2020 keretprogramjának 2019. évi infokommunikációs (IKT) pályázati lehetőségeit.