Humánpolitikai-pályázati ügyintéző

2020. március 26.

Nyékládházi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

humánpolitikai-pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3433 Nyékládháza, Vasút utca 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása a KIRA program alkalmazásával. Statisztikák, adatszolgáltatások elkészítésében való közreműködés. A TÉR és a PROBONO rendszerek felhasználó szintű kezelése. Pályázatfigyelés, sikeres pályázat dokumentációinak gondozása, pályázatokkal kapcsolatos eljárások bonyolítása, pályázat zárásával kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási feladatok közül zenés -táncos rendezvények engedélyezése, birtokvédelmi eljárás lefolytatása, vásár-piac üzemeltetésének engedélyezése, ASP integrált szakrendszer kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • önkormányzatnál szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019 (IV.23.) Korm.rend. 9. § (1) bekezdés alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • a pályázó adatkezelési hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséről
 • szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Marcinkó Eszter aljegyző nyújt, a 46-391-420 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nyékládházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3433 Nyékládháza, Vasút utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2678/2020 , valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai-pályázati ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónap próbaidő kerül kikötésre a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyekladhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>