Humánpolitikai csoport és projekt koordinátor

2019. július 17.

Magyar Állami Operaház
Humánerőforrás-gazdálkodási osztály 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

humánpolitikai csoport és projekt koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz (és szakmailag támogatja) az intézmény humánpolitikai stratégiájának és szervezetfejlesztési projektjeinek kidolgozásában, ellátja a személyi állománnyal összefüggő döntés-előkészítői és adminisztratív feladatokat és az ezekhez tartozó munkaügyi feladatokat, munkaügyi kérdésekben tájékoztatást nyújt a szakterületek számára, részt vesz az esélyegyenlőségi terv elkészítésében és ellátja a kapcsolódó végrehajtási feladatokat, közreműködik a munkaügyi tevékenység körébe tartozó nyilvántartási-adatszolgáltatási feladatok ellátásában, kezeli a személyi anyagokat és kapcsolatot tart az egyes szervezeti egységekkel illetve a fenntartóval; felhatalmazás alapján képviseli a munkáltatót az érdekegyeztetések során (pl. szakszervezettel folytatott egyeztetések alkalmával), elkészíti az intézmény képzési tervét és koordinálja a képzéseken történő részvételt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, humánpolitikai képzési területen szerzett felsőfokú iskolai végzettség; ,
 • személyügyi területen szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • humán szakterületen szerzett – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű KIRA rendszer,
 • Felhasználói szintű Humán ügyviteli rendszer,
 • Felhasználói szintű Munkaidő-nyilvántartó rendszer,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • problémamegoldó készség
 • proaktív és eredményorientált attitűd
 • kommunikációs készség
 • stressztűrés
 • csapatszellem
 • precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz; a munkakör betöltéséhez kapcsolódó motivációs levél;, pályázó saját nyilatkozata végzettségéről, a pályázó saját nyilatkozata büntetlen előéletéről, adatkezelési nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váradi Bernadett nyújt, a 8147195 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Váradi Bernadett részére a allas@opera.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Magyar Állami Operaház főigazgatója által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázati eljárás során a hiányosan megküldött pályázati anyagokat nem áll módunkban elbírálni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sikeres próbaidő letöltése után, proaktív munkavégzés esetén előre lépési lehetőség. Rugalmas, családbarát munkavégzési lehetőségek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>