GINOP 5.1.1 projektmunkatárs

2021. április 6.

Fejér Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

GINOP 5.1.1 projektmunkatárs

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.12.31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Szent István út 7-11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 kiemelt munkaerőpiaci programhoz kapcsolódó szakmai, pénzügyi feladatok ellátása. Ügyfelek programba vonása, a programba vont ügyfelek munkaerőpiaci integrációját segítő aktív eszközhöz kapcsolódó feladatok teljes körű ügyintézése a kérelem felvételétől a számfejtésre feladásig. A programhoz kapcsolódó értékelési és hatásvizsgálati feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, pedagógus, gazdaságtudományi, agrár, műszaki, bölcsésztudományi, társadalomtudományi, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális, mentálhigiénés, andragógus felsőfokú szakképzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pénzügyi, munkaügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű Kommunikációs képesség szóban és írásban,
 • Jó szintű Pontosság,
 • Jó szintű Jogalkalmazói készség,
 • Jó szintű Elemző-, értékelő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal, az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (speciális igazolás Kit. 2019 alap), vagy annak igénylését igazoló irat; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beck Sára projektmenedzser nyújt, a +36-30-837-1331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Sárközyné dr. Szabó Piroska főosztályvezető részére a szervezes@fejer.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajz alapján történik; a személyes meghallgatásra behívottak tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről; a kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. A pályázatok a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítsa és harminc napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer – 2021. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>