Fejlesztési és pályázatkezelési referens

eupalyazatiportal.hu

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete. Jelentkezési határidő: 2019. május 31.

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
Fejlesztési és Pályázatkezelési Főosztály
     

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

fejlesztési és pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED/GYES idejéig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Chernel utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Európai Uniós és hazai pályázatok elkészítésében történő aktív közreműködés. A pályázatok/projektek kapcsán pályázati felhívások folyamatos nyomonkövetése, feldolgozása, tanácsadás a pályázat elkészítéséhez. A projektekhez kapcsolódó beszerzésekkel és alklamazásokkal kapcsolatos projektszintű adminisztrációs feladatok ellátása. A projekt pénzügyi előrehaladásának nyomon követése, projekt nyilvántartások vezetése, módosítások dokumentálása, a projktek támogató által biztosított elektronikus felületeinek kezelése. A projektek időszaki és záró pénzügyi beszámolóinak elkészítése, időszaki és záró beszámolóinak elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Főiskola/Egyetem (közgadasági vagy egyéb projektmenedzseri végzettség),
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Európai Uniós és hazai pályázatok lebonyolításában való tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Európai Uniós vagy hazai pályázatok elkészítésében, lebonyolításában való jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • rugalmasság,
 • problémamegoldó képesség,
 • gyors, precíz munkavégzés,
 • együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettségeket igazoló bizonyítványok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szalay Judit részére a judit.szalay@iask.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Kőszeg az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iask.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>