Írország


Hivatalok

Kormányzati Portál: www.citizeninformation.ie, http://www.irlgov.ie/

Igazságügyi Minisztérium: www.justice.ie

Adóhatóság: http://www.revenue.ie/

Munkaügyi hivatal: http://www.citizensinformation.ie/categories/employment

Munkaügyi Minisztérium: www.entemp.ie

Szociális és Családügyi Minisztérium: www.welfare.ie

Egészségbiztosító: http://www.welfare.ie, http://www.hse.ie/

Egészség- és Balesetbiztosítási Hatóság. www.hsa.ie

Magán egészségbiztosítás: www.vhi.ie, www.bupa.ie, www.vivas.ie

Nyugdíjbiztosító: http://www.welfare.ie

Bevándorlási hatóság: http://www.garda.ie/gnib.html

Fogyasztóvédelmi hatóság: http://www.nca.ie/eng/

Európai Fogyasztóvédelmi Központ: http://www.eccdublin.ie/

Közlekedési hatóság: http://www.transport.ie/

Rendőrség: http://www.garda.ie/

Statisztikai Hivatal: http://www.cso.ie/


Munkavállalás

Munkaügyi hivatal:http://www.citizensinformation.ie/categories/employment

EURES (Szakképzési és Munkaügyi Hatóság): http://www.fas.ie/en/

NARIC-központ: www.qualificationsrecognition.ie

Nemzeti Munkaerő-közvetítő Szövetség: www.nrf.ie

Nemzeti Pályainformációs Központ: www.ncge.ie/euroguidance.htm

Önkéntes szolgálat: www.volunteeringireland.com


Oktatás

Oktatási Minisztérium: www.education.ie


Gazdaság

Jegybank: http://www.centralbank.ie/

Arany oldalak: www.goldenpages.ie

Vállalkozási Portál: http://www.enterprise-ireland.com/

Ír Szakszervezeti Kongresszus: www.ictu.ie


Ingatlan

Ingatlanügynökségek: www.dafr.ie, www.myhome.ie, www.irishpovertynews.ie, www.hostels-ireland.com, www.anoige.hu


Diplomácia – EU

Külügyminisztérium: http://foreignaffairs.gov.ie/, www.dfa.ie

Magyar Nagykövetség: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/ie/hu

Euro-infó szolgálat: http://www.irlgov.ie/ecbi-euro/