EU-s pályázatíró, projektmenedzser

2022. március 27.

Magyar Nemzeti Levéltár

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

EU-s pályázatíró, projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1015 Budapest, Hattyú utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázati lehetőségek, vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelése, projektek generálása és előkészítése. Pályázati dokumentáció kidolgozása, háttérdokumentumok beszerzése és feldolgozása. Projektfolyamatok működtetése és nyomon követése, ellenőrzése, határidők betartásának biztosítása. Folyamatos kapcsolattartás és koordináció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gazdasági/ pénzügyi/ jogi végzettség,
  • Pályázatok előkészítésében/menedzselésében/elszámolásában szerzett legalább 1-2 éves tapasztalat. MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Egyetem, gazdasági/pénzügyi/jogi végzettség. Pályázatok előkészítésében/menedzselésében/elszámolásában szerzett legalább 3 éves tapasztalat.
  • Vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete, társalgási szintű angol nyelvismeret.
  • Pályázati rendszerek (EPTK, EPR, EPER) felhasználói szintű ismerete, költségvetési szervnél szerzett releváns szakmai gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

  • Agilitás, priorizálási képesség, jó szintű kommunikációs készség,
  • Átlag feletti precizitás és problémamegoldó készség.,
  • Önálló munkavégzésre és csapatmunkára való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, tanúsítványok. Szakmai önéletrajz és motivációs levél, br. bérigény megjelölésével. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén. Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton allaspalyazat@mnl.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A munkáltató azt a pályázatot tekinti érdemben elbírálhatónak, amelyhez a pályázati feltételként megjelölt összes csatolmány benyújtásra kerül. A Magyar Nemzeti Levéltár, az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és levéltári szabályzatban rögzített szabályairól az MNL honlapján www.mnl.gov.hu szerepel részletes tájékoztatás. A munkáltató a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény hatálya alá tartozó kulturális intézmény, ezért a meghirdetett állás a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkaviszony keretében tölthető be. 2021. december 15. napjától a Magyar Nemzeti Levéltárnál nem hozható létre új foglalkoztatási jogviszony olyan személlyel, aki a koronavírus elleni védőoltást (kétdózisú oltóanyag estén mindkét dózist) nem vette fel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Magyar Nemzeti Levéltár honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>