EU-s pályázatíró és projektmenedzser

2021. szeptember 2.

Magyar Nemzeti Levéltár
Projektigazgatóság

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

EU-s pályázatíró és projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1015 Budapest, Hattyú utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • EU-s pályázatok, projektek előkészítése, projektgenerálás, projektmegvalósítás
 • pályázatok teljes kidolgozása (pályázati adatlapok, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek önálló összeállítása, kapcsolattartás résztvevőkkel, koordinálás)
 • projektek háttérdokumentumainak beszerzése, feldolgozása (számlák, teljesítés-igazolások, könyvelési dokumentumok)
 • részvétel a kifizetési kérelmek összeállítása
 • monitoring tevékenység ellátása
 • helyszíni ellenőrzések előkészítése, lebonyolítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, közgazdasági,
 • legalább 5 év munkatapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1-2 éves tapasztalat pályázatírás területén

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok, Szakmai önéletrajz, Foglalkoztatás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allaspalyazat@mnl.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Magyar Nemzeti Levéltár, az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és levéltári szabályzatban rögzített szabályairól az MNL honlapján (www.mnl.gov.hu) szerepel részletes tájékoztatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Magyar Nemzeti Levéltár honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény hatálya alá tartozó kulturális intézmény, ezért a meghirdetett állás a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkaviszony keretében tölthető be.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>