EMVA stratégiai tervező szakreferens

2017. május 11.

Miniszterelnökség
EMVA Stratégiai Főosztály, EMVA Stratégiai Tervező Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

EMVA stratégiai tervező szakreferens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű Kormánytisztviselő tartós távollétének idejéig tartó kormánytisztviselői jogviszony.       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Ipoly utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a 3. számú melléklet 35. pontjának megfelelő Európai uniós feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az agrár-vidékfejlesztéssel kapcsolatos EU feladok ellátása; részvétel az EU intézmények agrár-vidékfejlesztéssel kapcsolatos ülésein, szakmai rendezvényein. Részvétel a Vidékfejlesztési Program tervezésével, módosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában, illetve a Vidékfejlesztési Programot érintő horizontális szakmai feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.        

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskolai szintű agrár, vagy vidékfejlesztés területen szerzett végzettség,
 • Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete, legalább középfokú nyelvvizsga,
 • Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Angol, francia vagy német szakmai nyelvtudás,
 • Közigazgatási tapasztalat,
 • Közigazgatási alap- vagy szakvizsga megléte,
 • Agrár, vagy közgazdasági területen szerzett tapasztalat,
 • EU-s tapasztalat vidékfejlesztés, vagy agrár területen.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Határozottság,
 • Megbízhatóság,
 • Csapatmunka,
 • Kiváló kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1.sz. mellékelte szerint,
 • Motivációs levél,
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek kiállíttatására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat,
 • A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: GF/HUM/73/36 – EMVA stratégiai tervező szakreferens.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bognár Tünde részére a agrar.palyazat@me.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül a pályázók elektronikus úton értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik – önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Miniszterelnökség kiválasztási adatbázisába [adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87129/2015.], legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor –eredménytelen pályázat esetén– pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

MVH