Egyesület alapítása – az egyesület létrehozásának feltételei

eupalyazatiportal.hu

Mi az egyesület? Kik és hogyan hozhatnak létre egyesületet? Hogyan működik és hogyan szűnik meg az egyesület? Mennyibe kerül az egyesület alapítása? Az alábbiakban azoknak segítünk, akik egyesület létrehozását tervezik.

Mi az egyesület?

Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amely alapján mindenkinek joga van arra, hogy másokkal szervezeteket, illetőleg közösségeket hozzon létre vagy azok tevékenységében részt vegyen.

Az egyesület olyan – az egyesülési jog alapján – önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület önálló jogi személy, jogokat szerezhet és kötelezettségek terhelhetik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Kik hozhatnak létre egyesületet?

Egyesületet magánszemélyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei hozhatnak létre. Az alapító tagok lehetnek csak magán vagy csak jogi személyek, de alapítható egyesület úgy is, hogy az alapítók között vegyesen magán és jogi személyek is vannak. Az alapító tagoknak az alapításkor mindig jelen kell lenniük, megbízás alapján alapító tagként nem lehet eljárni.

Hogyan hozható létre egyesület?

Először is célszerű jogász segítségét igénybe venni, hogy valamennyi feltételnek és szükséges dokumentumnak eleget tegyenek az alapítók. Egyesület akként alakulhat, ha legalább tíz alapító tag a szervezet megalakítását kimondja, alapszabályát megalkotja, ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztja. Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

Az egyesület megalakításához az alapító tagoknak alakuló ülést kell tartaniuk, amelyről jegyzőkönyv készül és amelyen elfogadják az egyesület alapszabályát. Az alapszabályban rendelkezni kell az egyesület:

1. nevéről
2. céljáról
3. székhelyéről
4. szervezetéről
5. vagyonáról

Az alapító tagoknak az alapszabályban pontosan meg kell határozniuk az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak létszámát, valamint az egyesület szervezeti egységeinek – legfelsőbb szerv, ügyintéző-, képviseleti szerv – határozatképességének feltételeit, a határozatok elfogadásához szükséges szavazati arányokat.

Az alapszabálynak az egyesület képviseletéről is rendelkeznie kell, személy szerint ki kell jelölni azt a személyt (az egyesület elnökét), aki a képviseletre jogosult, aki az egyesület nevében írásbeli kötelezettséget vállalhat, vagy a számlavezető pénzintézetnél aláírhat. A képviseleti, illetve az aláírási jog gyakorlása lehet önálló vagy a testület más tagjaival együttes.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az egyesület székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz, illetve Budapesten a Fővárosi Bírósághoz. A kérelemhez szükséges nyomtatványt érdemes ügyvédtől kérni.

Hogyan működik az egyesület?

Az egyesülethez annak megalakulása után – az alapszabályban meghatározott feltételekkel – szabadon lehet csatlakozni, illetve a tagok szabadon kiléphetnek az egyesületből. A tagság létszáma ugyanakkor nem csökkenhet a megalakuláshoz szükséges minimum létszám, azaz 10 fő alá.

Az egyesület működése felett az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol.

Hogyan szűnik meg az egyesület?

Az egyesület megszűnik, ha
1. feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a legfelsőbb szerve kimondja;
2. az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

A társadalmi szervezet megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani.

Mennyibe kerül az egyesület alapítása?

A bírósági nyilvántartásba vételi eljárás illetékmentes. Az egyesület alapításakor és működésének beindításakor a következő költségek merülhetnek fel: ügyvédi munkadíj, posta- és szervezési költség, valamint az adószám megszerzése iránt az APEH előtti, a KSH-ba való bejelentkezés, közjegyzőnél az aláírási címpéldány miatt a bankszámlanyitás során felmerülő kiadások.

Egyesületet alapítana? Alapítványt hozna létre? Írjon nekünk e-mailben.

Jogászaink vállalják az alapítást.