Egészségfejlesztő, projekt asszisztens

2021. augusztus 30.

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Egészségfejlesztési Iroda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

egészségfejlesztő, projekt asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.09.01. – 2022.07.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

népegészségügyi feladatok ellátása nemfertőző betegségek monitorozása területén, életmód tanácsadás, egészségszűrésekkel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, adminisztrációs tevékenység és szűrés és egészségfejlesztési programok szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező (védőnő, ápoló) – pályakezdő is lehet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • népegészségügyi szakon szerzett végzettség vagy a képzettség megszerzése folyamatban van
 • a pályázati feltételeken felül rekreációs, egészségtan tanár vagy egészségfejlesztő szakos diploma, pszichológusi vagy mentálhigiénés diploma
 • szervezési tapasztalat
 • ECDL bizonyítvány
 • angol nyelvismeret, jó kommunikációs képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2034-34-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: egészségfejlesztő, projekt asszisztens.
 • Elektronikus úton Gyurisné Pethő Zsuzsanna részére a petho.zsuzsa@evp.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat postai úton, Gyurisné Pethő Zsuzsanna részére kell elküldeni a Csongrád Megyei Egészségügyi Központ Hódmezővásárhely-Makó címére: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. A borítékra kérjük ráírni „Prevenciós asszisztensi álláspályázat 2034-34-1/2021.” vagy e-mailen petho.zsuzsa@evp.hu Érdeklődni lehet Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgatónál e-mail-ben petho.zsuzsa@evp.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.csmekhm.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>