EFOP-1.8.5-17 Menő menzák az iskolákban

2017. május 10.

Átfogó célok: A felhívás célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, ezzel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése.
Célok: - A köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása és készségei megszerzésének támogatása a szülők bevonásával- A gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítása
Jelen Felhívás célcsoportja: - a kevésbé fejlett régiók köznevelési intézményeinek tanulói és családjaik.
A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,8 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 453 - 1360 db.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 05. hó 19. naptól 2018. év 01. hó 11. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2017. május 19.- 2017. május 31. 2017. június 07. - 2017. július 07. 2017. július 14. - 2017. augusztus 14. 2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 30. 2017. október 07. – 2017. december 07. 2017. december 14. – 2018. január 11.
Támogatást igénylők köre: Egyéb alapítvány – GFO:569
Támogatási kérelem benyújtására olyan alapítvány jogosult, melyet az iskola működésének támogatására hozott létre az intézményi tanács (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 73.§ 6.), illetve olyan alapítványok, melyek alapító okiratában oktatási tevékenység került rögzítésre, valamint tevékenységeik bizonyíthatóan egy adott köznevelési intézményhez kötődnek.
A támogatás mértéke, összege: a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000,- Ft, maximum 15.000.000,- Ft.
b) A megvalósítandó altevékenységek számától függően az alábbi összegekre lehet támogatási kérelmet benyújtani: - a Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 1. tevékenységcsoportja mellett a 2. és 3. tevékenységcsoport 1-1 altevékenységének megvalósítása esetén legfeljebb 5.000.000,- Ft-ra - a Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 1. tevékenységcsoportja mellett a 2. és 3. tevékenységcsoport 2-2 altevékenységének megvalósítása esetén legfeljebb 10.000.000,- Ft-ra - a Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 1. tevékenységcsoportja mellett a 2. és 3. tevékenységcsoport valamennyi altevékenységének megvalósítása esetén legfeljebb 15.000.000,- Ft-ra
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
Előleg igénylése: Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
I. Projekt szakmai megvalósítása
1. Ismeretterjesztő programok az egészséges táplálkozás jegyében: a) a köznevelésben részt vevő gyermekek táplálkozási szokásainak felmérése (a megvalósítás első, valamint záró szakaszában): - a mindennapos táplálkozási szokások felmérése, különös tekintettel a rendszeresen fogyasztott, az egészséges táplálkozásba nem illeszthető, illetve táplálkozás-egészségügyi szempontból kevésbé kívánatos élelmiszerekre (pl. sós rágcsálnivalók, chips, energiaital), valamint az ételallergiára, ételintoleranciára. - dietetikus szakember által történő kiértékelés, valamint gyermekek szüleinek írásos tájékoztatása a gyermek felmérésének eredményeiről és a táplálkozására vonatkozó, személyre szabott ajánlásokról b) a köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, egészségkultúrájuk fejlesztése; pl. tankonyha, tankert segítségével: mintaétrendek, mintareceptek bemutatása, diétás igény miatti speciális étrenddel összefüggő ismeretek elsajátítása, konyhai higiénés ismeretek fejlesztése, a konyhai eszközök biztonságos használatának elsajátítása, helytelen táplálkozással összefüggő betegségek, illetve egészségkockázatok, energiaegyensúllyal és ételek tápanyagtartalmának kiszámításával kapcsolatos játékos feladatok, táplálkozással összefüggő betegségek (pl.: diabetes) ismertetése, diabeteses krízishelyzetek kezelése (hypo- és hyperglicaemia tünetei, teendők), ételallergia és tünetei, krízishelyzetek kezelése
2. Szemléletformálás az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdekében: a) tájékoztató napok gyermekek és családjaik számára (pl. ételkóstolás a szülők számára) b) főzőversenyek szervezése c) az egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumok, programok szervezése közismert személyiségek segítségével d) az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó, azt ösztönző – akár dekorációs – eszközök használata, valamint az ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk ismertetése, jelentőségének hangsúlyozása dietetikus vagy táplálkozástudományi szakember bevonásával.
3. Közvetlenül az étkezéshez szükséges eszközfejlesztés az egészséges táplálkozás, illetve az étkezési kultúra fejlesztése érdekében: a) ivókút, vagy egyéb ivóvízvételi hely (pl. ballon, szűrőberendezés) létrehozása b) gyümölcskínáló vagy salátabár létrehozása c) az étkezéshez szükséges edényzet beszerzése (pl. tálca, tányér, pohár, tál, kancsó, evőeszköz, szalvéta, egyéb) d) az étkezéshez kapcsolódó bútorzat, vagy eszközök fejlesztése (pl. étkezőasztal, szék, tálalópult, függöny, karnis, abrosz, konyhatechnológiai berendezések, egyéb)
5.000.000,- Ft támogatási összeg igénylése esetén a kötelező 1. tevékenységcsoport mellett a 2. és 3. tevékenységcsoport 1-1 altevékenységének megvalósítása kötelező. 10.000.000,- Ft támogatási összeg igénylése esetén a kötelező 1. tevékenységcsoport mellett a 2. és 3. tevékenységcsoport 2-2 altevékenységének megvalósítása kötelező. 15.000.000,- Ft támogatási összeg igénylése esetén az 1., 2., 3. tevékenységcsoport valamennyi altevékenységének megvalósítása kötelező.
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
II. Projekt szakmai megvalósítása Tankonyha, tankert (iskolai fűszerkert) létrehozása
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
I. Projekt-előkészítés Szakmai terv elkészítése
III. Projektmenedzsment
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy legalább 1 éves (projekt)menedzsment tapasztalatokkal és felsőfokú végzettséggel is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, megbízási jogviszony, munkavégzésre irányuló vagy egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje eléri legalább a heti 4 órát. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőnek vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is felsőfokú végzettséggel vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel munkaviszony, megbízási jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje eléri a heti 4 órát. A projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatokat elláthatja ugyanaz a személy, amennyiben a munkaideje összességében nem haladja meg a heti 40 órát, és a felhívásban feltüntetett egyéb elvárásoknak is megfelel. A projektmenedzsmenti feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van munkaviszony, megbízási jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében 1 fő projektasszisztens alkalmazására.
IV. Horizontális szempontok érvényesítése - esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság
V. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
VI. Elkülönített pénzforgalmi számla
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
VII. Projekt-előkészítés 1. Igényfelmérés a célcsoport körében 2. A projekt szakmai tervének elkészítéséhez szükséges háttértanulmányok, egyéb megalapozó szakmai dokumentumok elkészítése
Műszaki és szakmai elvárások:
1) A köznevelésben részt vevő gyermekek táplálkozási szokásainak felmérése: 80%
A projekt keretében megvalósuló, a táplálkozási szokások felmérésében részt vevő azon gyermekek aránya a köznevelési intézmény tanulóin belül, akik egyénre szabott írásos táplálkozási ajánlásokat kaptak dietetikus szakembertől.
2) Ismeretterjesztő programok: 10 db
A projekt keretében megvalósuló ismeretterjesztő programok száma
3) Szemléletformálás, az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdekében: 10 db
Szemléletformáló programok száma
Szakmai elvárások: A célcsoport számára megvalósított szakmai tevékenységekkel kapcsolatos elvárások: Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) és a TÁMOP 6.1.2.B-14/1 projekt által, a közétkeztetés kapcsán kidolgozott arculati elemek, szakmai anyagok használata a projekt megvalósítása alatt kötelező (www.reform-menza.hu). A gyermekek táplálkozási szokásainak felmérése az OGYÉI által kidolgozott, a támogatói döntéssel egy időben megküldésre kerülő kérdőív segítségével történik.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legalább 12 hónap, legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt területi korlátozása: A projekt megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl).
Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva érheti el a teljes Pályázati Felhívást