Disszemináció

A disszemináció a projektek eredményeinek terjesztése annak érdekében, hogy a projekt által kiváltott hatás a lehető legnagyobb lehessen.

Magában foglalja mind a projektek során megszületett termékek és szolgáltatások, mind a projektmegvalósítás tapasztalatainak átadását. (disszemináció fogalma)

A magyar szakirodalomban nem alakult ki olyan szakkifejezés, amely kellő pontossággal adná vissza a jelentését, így az angolból átvett szó látszik meggyökeresedni.

A szó eredeti latin jelentése szór(ód)ás, szétszóródás / disseminatio, -onis (f), illetve az angol nyelvben terjesztést (dissemination) jelent.

Rövid, lényegi jelentése: a projektek eredményeinek terjesztése. (disszemináció jelentése)

Gyakorlatilag a hazai és uniós finanszírozású pályázatokon nyertes projektek esetében ellátandó – a nyilvánosság biztosítása érdekében tett – tájékoztatást jelenti.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program vagy az Új Széchenyi Terv pályázatok nyerteseinek (kedvezményezetteknek) tájékoztatni kell a közvéleményt arról, hogy közösségi (EU) és magyar (állami) társfinanszírozásból valósult meg fejlesztésük. Ez egyúttal lehetőség is hírül adni a szervezet fejlesztésének, termékének, szolgáltatásának sikerét.

Az OP - operativprogram.hu honlap célja, hogy a projekt disszemiációt könnyen kezelhető lehetőségként nyújtsa, ezzel is elősegítve az uniós forrásból megvalósuló projektek sikerességét.

OP