Beszerzési referens

eupalyazatiportal.hu

KLIK Debreceni Tankerülete. Jelentkezési határidő: 2014. március 5.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

KLIK Debreceni Tankerületébe

beszerzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3.melléklet 92. pontja: Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tankerület illetékességébe tartozó köznevelési intézmények és a Tankerület beszerzéseivel kapcsolatos ügyintézés. (árajánlat kérés, szerződés előkészítés, szállítókkal való kapcsolattartás)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Emelt szintű szakképesítés, OKJ-s szakképesítés (műszaki szakmacsoportban),
 • hasonló területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte
 • pénzügyi végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • pontosság,
 • megbízhatóság,
 • terhelhetőség,
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) korm. rend. 1. mellékletében foglalt adattartalommal
 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló irat (tértivevény)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Balogh Sándorné részére a sandorne.balogh@klik.gov.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. A személyes meghallgatás után a Debreceni Tankerület Igazgatója dönt az alkalmazásról. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. Az alkalmazás 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>