Beruházási projektmenedzser

2022. április 19.

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

beruházási projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 , Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Beruházási és Informatikai Osztály ügyrendjében rögzített feladatok ellátása, különösen:

 • közreműködik a beruházások és felújítások forrásszerzésére irányuló pályázatok műszaki és költségvetési munkarészeinek elkészítésében;
 • a beruházások és felújítások tervezési munkáinak és engedélyezési eljárásainak koordinálása, illetve a tervek véleményezése;
 • műszaki tervdokumentációk, műszaki tartalmak előkészítése, ellenőrzése;
 • beszerzési, közbeszerzési eljárás lebonyolításában való közreműködés, műszaki támogatás, műszaki kérdések megválaszolásában való részvétel, ajánlatok műszaki–szakmai ellenőrzése, bírálóbizottsági tagság;
 • szerződéskötések előkészítése, adminisztrációja, szerződések nyilvántartása, a teljesítés nyomon követése, változások kezelése;
 • kivitelezés nyomon követése, kivitelezés résztvevőinek koordinálása, műszaki ellenőrzése;
 • költségek nyilvántartása, teljesítésigazolások, számlák kezelése;
 • műszaki ütemtervek naprakészen tartása;
 • irodai és helyszíni egyeztetéseken való részvétel, projektkövetés, beszámolók, riportok készítése;
 • kapcsolatot tart és egyeztet a hatóságokkal, kivitelezőkkel, műszaki ellenőrökkel, tervezőkkel, közműszolgáltatókkal;
 • részt vesz a projektek utóértékelésében, ellátja a megvalósult projektek kötelező fenntartás időszakának felügyeletét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, építő-, építész-, gépész- vagy villamosmérnök,
 • építési beruházási folyamatokban szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • e-napló kezelési tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A Magyar Mérnöki, vagy a Magyar Építész Kamaránál nyilvántartott szakirányú műszaki ellenőri jogosultság
 • felhasználói szintű számítógépes felhasználói ismeret tervezőprogramoknál (ArchiCAD vagy AutoCAD)
 • nagyberuházások műszaki ellenőrzésében vagy lebonyolításában szerzett hazai, vagy nemzetközi tapasztalat
 • költségvetési támogatásból megvalósult magasépítési beruházásokban szerzett tapasztalat
 • közbeszerzési tapasztalat
 • szakhatósági felületek (e-napló, e-közmű, TAKARNET, KÁBER stb.) kezelési ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló elemző és problémamegoldó képesség, határozott, magabiztos, megoldás orientált személyiség,
 • önálló, precíz, pontos munkavégzés, döntéshozatali képesség,
 • strukturált gondolkodásmód, rendszer– és projektszemlélet,
 • jó kommunikációs és szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz, bérigénnyel; • a pályázati feltételekben előírt végzettséget tanúsító okiratok másolatai; • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány; • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik; • nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egye

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Jogi és humánpolitikai Osztály részére a allaspalyazat@mke.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében, a benyújtott dokumentumok és állásinterjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.mke.hu – 2022. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>