Beruházási projektmenedzser

2019. szeptember 4.

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Műszaki csoport

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Beruházási projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 20. pont: Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Engedélyezési eljárások koordinálása, bonyolítása; pályázati és közbeszerzési eljárások műszaki előkészítése; tervezési és vállalkozási szerződések előkészítése; önkormányzati beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása; kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel, műszaki ellenőrrel; műszaki átadás-átvételi eljárások előkészítése; Képviselő-testület munkájának segítése; önkormányzati feladatok döntésre történő előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész vagy építőmérnöki, gazdaságtudományi szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, egyetem; építőmérnöki végzettség ( BSC, MSC),
 • Kivitelezésben, beruházásban szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • Motivációs levél
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frang Rita nyújt, a 0630-689-1591 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szmekál-Villányi Réka részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók – a pályázatok tartalmi és formai szűrését követően – előreláthatólag személyes meghallgatáson vesznek részt. Munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Hírmondó online – 2019. augusztus 16.
 • Budakeszi város honlapja – 2019. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A közszolgálati jogviszony létesítésének feltétele a tiszta hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltató számára.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>